สอบถามหน่อยครับ px200 fl2 มีทะเบียนแท้ ไม่ทราบว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไรครับสภาพพร้ อมใช้