ต้องการขาตั้งคู่และพักเท้าหน้า,หลัง ปลาวาฬ175 ติดต่อ 0869013412 M