ขอเชิญร่วมงานโครงการสานฝันปันน้ำใจให้ น้องโรงเรียนวัดขวาง
ระหว่าง วันที่ 28-29 เมษายน 2555
ณ โรงเรียนวัดขวาง ต. วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร
จัดโดย: ชมรม รถเก่าลูกชาละวัน คลาสสิค

แนบเอกสาร 3346464