--> อยากเห็น มั้งกี้ กอลิล่า ดั้งเดิมจากฮอนด้า ไม่ใช่ Stallion mini นะครับ อยากเห็น..เพราะอยากรู้ความแตกต่างครับ