คือ ว่ารถผมมันมีคราบนำมันเยิ้มแถวๆบอดี้ฝั่งเครื่อง ดูที่สายนำมันก็มีคราบเหมือนกัน ใครรู้ช่วยบอกทีว่าเกิดจากอะไรem87