ล้างคาร์บู เปลี่ยนชุดซ่อม คาร์บูมาแล้ว ถ้าจอดเอียง (ทางชันนิด ๆ ) กลิิ่นน้ำมันเบนซิน เต็มห้องเครื่องเลยคับ
แล้วก้อ สตาร์ทยาก ต้องย้ำ คันเร่ง หน่อยล่ะคับ ถึงจะติด (ถ้าไม่ย้ำ ไม่ติดเลย) พอจะมีวิธีแก้ จุดไหนบ้างมั้ยคับ
ปล.ตอนเช้า เครื่องเย็น จอดทางเรียบ ดึงโช้ค สตาร์ททีเดียวติดเลยคับ