ขอ ชมเลขโครง+เครื่องหน่อยได้ป่าวครับ over_best@hotmail.com