กะลังจะทำใครมีหร์อรู้จัก ช่วยทีคับ ขอบคุณคับ 0891080770