บายดีเปล่า โย ตี๋ เอารูปมาเดี๋ยวลงให้ ไม่ได้เข้ามาซะนานโข