News Image Thumbnail:Google เปิดโครงการ Google Apps Developer Challenge 2012 โดยโครงการนี้เงินรางวัลมูลค่าสูงถึง 20,000 ดอลลาร์ พร้อม Chromebook และหากเป็นทีมนักพัฒนารุ่นนักเรียน หรือทีมหญิงที่สามารถเข้าถึงรอบสองได้ ก็จะได้รับเงินรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีก 1,000 ดอลลาร์ด้วย
โครงการจะเน้นไปที่การใช้งาน Google Apps Script API, Google Apps API และ Google Drive API และใช้ภาษาโปรแกรมที่เป็นที่นิยมอย่าง Java, PHP, Python และ .Net ในการพัฒนา
สามารถดูตัวอย่างโครงการจาก Apps Marketplace และ Chrome Web Store เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการเริ่มต้นการทำโครงการได้
ประเภทของโครงการมีดังนี้

  • โครงการสำหรับองค์กร, ธุรกิจขนาดย่อม เช่น การบัญชี, การขาย, ขั้นตอนการทำงาน (Workflow), การร่วมมือทำงาน (Collaboration)
  • โซเชียล, การใช้งานส่วนตัว, บันเทิง, เกม
  • การศึกษา, อาหาร, สุขภาพ

โครงการเริ่มเปิดตัวมาแล้วตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2555 และจะเริ่มเปิดรับสมัครโครงการในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ถ้าหากสนใจก็เตรียมตัวให้พร้อมในวันดังกล่าวได้เลยนะ ครับ
ที่มา: Google Apps Developer Challenge 2012, Google Thailand Official Blog


More...