เราเคยเสนอข่าวว่าราคาฮาร์ดดิสก์จะปรับลงช้าๆ ภายหลังเหตุการณ์น้ำท่วมในไทยที่ส่งผลให้กำลังการผลิ ตในโลกลดลงอย่างมาก คราวนี้ Fang Zhang นักวิเคราะห์จาก IHS iSuppli ได้ประเมินสถานการณ์ว่ากำลังการผลิตฮาร์ดดิสก์จะกลับ มาเป็นปกติเหมือนช่วงก่อนน้ำท่วมได้ในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ แต่ถึงตอนนั้นราคาฮาร์ดดิสก์โดยเฉลี่ยก็จะไม่ปรับลดล ง เนื่องจากตลาดฮาร์ดดิสก์ตอนนี้ก็อยู่ในภาวะกึ่งผูกขา ด ตั้งแต่เกิดการควบรวมของซีเกทกับซัมซุง และ Western Digital กับ Hitachi GST ทำให้ผู้ผลิตสองรายใหญ่นี้ครองส่วนแบ่งตลาดรวมกันถึง 85% จึงมีอำนาจพอที่จะควบคุมราคาฮาร์ดดิสก์ไม่ให้ปรับลงม าได้
ทั้งนี้สองผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์รายใหญ่ได้ทำสัญญาซื้อขา ยระยะยาวเป็นเวลา 1-2 ปีกับลูกค้าโออีเอ็มนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วม จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาฮาร์ดดิสก์โดยเฉลี่ยจ ะรักษาระดับไว้ใกล้เคียงกับช่วงเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม ใหม่ๆ ได้เป็นระยะเวลาพอสมควร ราคาฮาร์ดดิสก์จึงน่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงหลังป ี 2014 เป็นต้นไป
Zhang ยังมองว่าความต้องการฮาร์ดดิสก์โลกเองก็จะไม่ลดลงในเ ร็ววัน เนื่องจากความต้องการหน่วยความจำของเว็บเครือข่ายสัง คมทั้งหลายที่เพิ่มสูง ตลอดจนการเก็บข้อมูลขององค์กรที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่ อง รวมทั้งการเปิดตัว Windows 8 ที่จะช่วยกระตุ้นยอดขายพีซีให้กลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง ด้วย
ที่มา: IHS iSuppli


More...