หลังจากเริ่มวางขายมาตั้งแต่เดือนเมษายนของปี 2011 ตอนนี้ RIM ตัดสินใจเลิกขาย BlackBerry PlayBook รุ่นความละเอียด 16GB แล้ว เหลือเพียงรุ่น 32GB และ 64GB เท่านั้น
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ RIM เป็นผู้ยืนยันว่าเลิกวางขายรุ่น 16GB แล้วจริงๆ โดยบอกว่ารุ่นที่มีความจุสูงกว่าจะให้คุณค่ากับผู้ใช ้ได้มากกว่า แต่หลายฝ่ายคาดกันว่าที่ RIM เลิกขายรุ่น 16GB เป็นเพราะได้กำไรน้อย จึงพยายามดันรุ่นที่ความจุสูง และมีกำไรเยอะกว่าแทน ซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในแผนการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทด้ว ย
ที่มา - N4BB
ต้องรอดูว่าเครื่องรุ่นใหม่ๆ ของ RIM จะยังมีรุ่น 16GB อยู่อีกไหม :P


More...