เอกสารหลุดจาก ITU หรือสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติอ้างว่า ITU เตรียมที่จะเก็บภาษีพิเศษเฉพาะบริการที่ใช้แบนด์วิธส ูงอย่าง Facebook และ Netflix โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบนด์วิธที่เกิดขึ้นนอกสหรัฐอเมริก า โดยกลุ่มที่พยายามผลักดันภาษีดังกล่าวได้แก่นักล็อบบ ี้ยิสต์ต่าง ๆ ที่ทำให้กับบริษัทโทรคมนาคมใหญ่ยักษ์หลายรายของยุโรป ซึ่งกลุ่มนี้คือกลุ่มเดียวกันที่เชื่อว่ากูเกิล และผู้ให้บริการทางด้านเนื้อหาต่าง ๆ ก็ควรจะรับภาระรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากบริการเหล่านี้ด ้วย
ในขณะเดียวกัน รองประธานฯ ของ Cisco นาย Robert Pepper ก็ได้ออกมาค้านเรื่องนี้ แล้วให้เหตุผลว่าหากมีการเก็บภาษีพิเศษเช่นนี้จริง เราจะเกิดปัญหาใหม่ก็คือบริการต่าง ๆ จะเริ่มทำการบล็อคคำสั่งการเข้าถึงเนื้อหาจากประเทศท ี่กำลังพัฒนาอยู่ได้ แล้วสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการตัดกลุ่มประเ ทศเหล่านี้ออกจากอินเทอร์เน็ตโดยสิ้นเชิง
คำร้องให้เก็บภาษีพิเศษนี้จะถูกนำมาประชุมกันอีกครั้ งในเดือนธันวาคมนี้ โดยจะมีตัวแทนจาก 193 ประเทศเข้าร่วมและได้รับสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง สนับสนุนหรือคัดค้านได้
ที่มา - CNET ผ่านทาง Engadget


More...