โตชิบาได้นำต้นแบบฮาร์ดแวร์รัน Windows 8 มาให้สื่อมวลชนได้ลองสัมผัส ประกอบด้วยโน้ตบุ๊กที่มีจอสัมผัส แท็บเล็ตที่มีคีย์บอร์ดแบบถอดออกได้ (คล้าย Eee Pad Transformer Prime) และแท็บเล็ตที่มีคีย์บอร์ดแบบสไลด์ออกได้ (คล้าย Eee Pad Slider) ซึ่งเมื่อดูหน้าตาของต้นแบบฮาร์ดแวร์ทั้งสามแล้วนั้น พอจะบอกได้โตชิบาต้องการให้แท็บเล็ตมีหน้าตาคล้ายโน้ ตบุ๊กทั่วไป
โตชิบาไม่ยอมให้ข้อมูลอะไรเลย แต่ทาง The Verge เสริมว่าโตชิบานั้นทำงานร่วมกับอินเทลและ Texas Instruments (TI) อยู่ และคาดว่าน่าจะมีอย่างน้อยหนึ่งรุ่นที่เป็นแท็บเล็ตท ี่ใช้ชิปของ TI และรัน Windows RT
ที่มา: Engadget, The Verge
ต้นแบบโน้ตบุ๊กที่มีหน้าจอสัมผัส

ต้นแบบแท็บเล็ตที่มีคีย์บอร์ดแบบถอดออกได้


ต้นแบบแท็บเล็ตที่มีคีย์บอร์ดแบบสไลด์ออกได้
More...