Noctua ผู้ผลิตระบบระบายความร้อนจากประเทศออสเตรียได้นำพัดล มระบายความร้อนสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบหักล้ างเสียงรบกวน (Noise Cancelling) ที่พัฒนาโดย Rotosub มาแสดงในงาน Computex
โดยระบบหักล้างเสียงรบกวนที่ว่านี้ประกอบไปด้วยไมโคร โฟน, แถบเหล็กที่ติดอยู่ที่กรอบของพัดลม, แม่เหล็กที่ติดอยู่บนใบพัด, และชิพประมวลผลสัญญาณ วิธีการทำงานของระบบนี้จะเริ่มจากไมค์จะรับเสียงที่อ อกมาจากพัดลมแล้วส่งไปที่ชิพประมวลผล ตัวชิพประมวลผลจะทำการวิเคราะห์สัญญาณเพื่อหาเสียงรบ กวน จากนั้นจะส่งสัญญาณไปควบคุมตัวแม่เหล็กบนใบพัด ตัวแม่เหล็กบนพัดลมจะดูด/ผลักแถบเหล็กที่อยู่บนแกนพัดลม ทำให้เกิดความสั่นสะเทือนเกิดเป็นคลื่นเสียงที่มีแอม พลิจูดตรงข้ามกับเสียงรบกวน ทำให้เสียงรบกวนถูกหักล้างไปในที่สุดครับ
Noctua กล่าวว่าทางบริษัทกำลังพัฒนาพัดลมที่ติดตั้งระบบนี้ใ ห้ดีขึ้น โดยจะปรับปรุงเรื่องอัตราการไหลของอากาศ และการฝังชิพประมวลผลและไมโครโฟนลงไปในพัดลม โดยคาดว่าจะใช้เวลาอีก 12-18 เดือนก่อนที่จะสามารถนำผลิตภัณฑ์มาวางขายในตลาดได้
ดูภาพและวิดีโอประกอบได้จากที่มาครับ
ที่มา: The Verge


More...