นิตยสารรายสัปดาห์ภาษาเยอรมัน WirtschaftsWoche ได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวในไมโครซอฟท์ว่า วินโดวส์โฟนที่วางขายในปัจจุบันจะไม่ได้รับการอัพเกร ดเป็น Windows Phone 8 (โค้ดเนม Apollo) อย่างแน่นอน เนื่องจากระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่รองรับชิปเซ็ตที่ต่า งจากรุ่นเดิม แต่เครื่องเก่านั้นจะได้รับการอัพเกรดในด้านฟีเจอร์แ ทน โดยแหล่งข่าวจากไมโครซอฟท์ระบุว่าผู้คนจะไม่มาสนใจเล ขเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการหากพวกเขาได้ฟังก์ชันที่ท ัดเทียบกับระบบปฏิบัติการรุ่นล่าสุด ในส่วนของเลขรุ่นของระบบปฏิบัติการนั้นอาจเป็น 7.6 หรือ 7.7 - WirtschaftsWoche (ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ) ผ่าน WMPoweruser
WMPoweruser ยังเสริมข้อมูลจากแหล่งข่าวของตนว่า วินโดวส์โฟนที่วางขายในปัจจุบันจะได้รับเฟรมเวิร์ก WinRT เพื่อให้สามารถรันแอพที่ได้รับการพัฒนาสำหรับ Windows Phone 8 ได้ แหล่งข่าวยังคาดว่าวินโดวส์โฟนเก่าที่ได้รับการอัพเก รดลักษณะนี้จะอยู่คู่กับเครื่องที่มากับ Windows Phone 8 เนื่องจากไมโครซอฟท์ต้องการรักษาประสบการณ์การใช้งาน ที่ดีบนเครื่องเก่าเอาไว้ และเพื่อให้ไมโครซอฟท์สามารถเจาะตลาดผู้ใช้ระดับล่าง ได้ต่อไป - WMPoweruser


More...