DigiTimes รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า ไมโครซอฟท์จะแบ่งผลกำไรจากการขายแอพบน Windows Store ให้นักพัฒนาแอพนั้นมากกว่าแอพสโตร์อื่น (หากนับเวลานี้ก็คือมากกว่าร้อยละ 70) นอกจากนั้นบริษัทก็จะแบ่งผลกำไรให้ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ (OEM) ที่แนะนำลูกค้าให้ซื้อแอพตามที่ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ระบุ ได้ โดยที่บริษัทเหล่านั้นไม่ได้มีส่วนร่วมกับการพัฒนาแอ พแต่ประการใด
แหล่งข่าวระบุว่าเหตุผลที่ไมโครซอฟท์เลือกที่จะแบ่งผ ลกำไรให้ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์นั้นอยู่บนพื้นฐานที่ว่าลูก ค้าส่วนใหญ่ไม่สามารถหาแอพที่ตรงกับความต้องการได้ ดังนั้นผู้ผลิตจึงน่าจะมีส่วนในการแนะนำแอพที่ตรงกับ ความต้องการได้ และไมโครซอฟท์ก็ต้องการให้ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์คิดกำไรต่ อฮาร์ดแวร์หนึ่งชิ้นให้น้อย เพื่อให้ราคาอุปกรณ์ถูกลงนั่นเอง
เช่นเคย ไมโครซอฟท์ไม่ยอมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแบ่งผลกำไรนี้ และผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ก็ปฎิเสธที่จะพูดถึงสัดส่วนผลกำไ รที่จะได้รับจากไมโครซอฟท์
ที่มา: DigiTimes


More...