กูเกิลมีประวัติต่อสู้กับรัฐบาลหลายชาติ (เช่น จีน และอิหร่าน) แม้จะไม่มีรัฐบาลใดยืนยันว่าการแฮกกูเกิลหรือพยายามด ักฟังข้อมูลเข้ามายังกูเกิลนั้นทำโดยรัฐบาลจริง แต่ความเสี่ยงนี้ก็มีอยู่ และกูเกิลก็ประกาศมาตรการเตือนผู้ใช้เมื่อมีความพยาย ามเข้าถึงบัญชีผู้ใช้จากระดับรัฐ
กูเกิลไม่เปิดเผยว่าใช้กระบวนการใดในการตัดสินว่าควา มพยายามแฮกผู้ใช้ครั้งใดที่ถูกมองว่าเป็นความพยายามร ะดับรัฐ
ผู้ที่ได้รับการเตือนนี้ทางกูเกิลจะขอให้เปิดใช้งาน 2-Step Verification เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ใครโดนเตือนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ
ที่มา - Google Online SecurityMore...