comScore เผยผลวิจัยผู้บริโภคในสหรัฐต่อการใช้งานแท็บเล็ต โดยตอนนี้พบว่าสัดส่วนของผู้ใช้แท็บเล็ตเพิ่มสูงขึ้น มากจนคิดเป็น 23.6% หรือเกือบ 1/4 ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั้งหมดแล้ว (นับถึงสิ้นเดือน เม.ย. 2012)
comScore ยังพบว่าผู้ใช้แท็บเล็ตนิยมดูวิดีโอออนไลน์มากกว่าผู ้ใช้สมาร์ทโฟนถึง 3 เท่า และ 9.5% ของผู้ใช้แท็บเล็ตระบุว่าดูวิดีโอเป็นประจำเกือบทุกว ัน
สถิติอื่นๆ พวกรายได้ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานแท็บเล็ต อ่านได้ตามลิงก์ต้นฉบับนะครับ
ที่มา - comScore


More...