ไมโครซอฟท์ออก on{X} ที่เป็นระบบคริปต์สำหรับโทรศัพท์แอนดรอยด์ช่วยให้ผู้ ใช้สามารถตั้งค่าเหตุการณ์ที่จะทำงานตามที่ตั้งไว้ได ้ เชน เมื่อเข้าไปถึงสถานที่บางแห่งแล้วให้ส่ง SMS แจ้งคนที่เราระบุ
เหตุการณ์เริ่มต้นที่จะเรียกคำสั่งนั้นมีตั้งแต่สถาน ที่ที่เราอยู่, เวลา, ข่าวที่เข้ามา, สัญญาณ Wi-Fi, และแบตเตอรี่ เมื่อถูกเหตุการณ์เป็นไปตามที่เรากำหนดแล้ว เราสามารถเขียนสคริปต์เป็นจาวาสคริปต์เพื่อกำหนดการท ำงานต่อไปได้
ระบบดูน่าสนใจมาก แต่ไม่แน่ใจว่าทำไมไมโครซอฟท์จึงเลือกพัฒนาระบบนี้บน แอนดรอยด์เป็นระบบแรก อย่างไรก็ดีมันดาวน์โหลดได้ฟรีแล้ววันนี้
ที่มา - on{X}More...