ปัญหาระหว่างกูเกิลและรัฐบาลจีนนั้นมีมานานแล้ว จนกระทั่งท้ายที่สุดกูเกิลต้องปิดเว็บค้นหาในจีนและบ อกให้ผู้ใช้ไปใช้งานเว็บในฮ่องกงแทน แต่จากการสำรวจของกูเกิลก็ยังพบว่าแม้ผู้ใช้ในจีนจะเ ข้าใช้เว็บกูเกิลฮ่องกงได้แต่เมื่อผู้ใช้ค้นคำบางคำจ ะทำให้การเชื่อมต่อกับกูเกิลถูกตัดไปเป็นเวลานาน

กูเกิลหาทางออกให้กับผู้ใช้ ด้วยการออกคำแนะนำให้ผู้ใช้เปลี่ยนการค้นหาจากตัวจีน เป็นตัวพินยิน เพื่อให้การค้นหาทำได้ต่อไป


ผมคาดว่าอีกไม่นานผู้ใช้กูเกิลก็คงรายงานปัญหาการใช้ งานกูเกิลผ่านตัวพินยินอยู่ดี
ที่มา - Google Inside Search


More...