มัลคอล์ม แกลดเวลล์ (Malcolm Gladwell) นักเขียนหนังสือที่ขายดีที่สุด (best selling) หลายเล่ม อาทิ Outliers: The Story of Success (ชื่อภาษาไทย: สัมฤทธิ์พิศวง) ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องระบบทุนนิยมและความเป็นผู ้ประกอบการ (capitalism and entrepreneurship) ที่ห้องสมุดของกรุงโตรอนโต ประเทศแคนาดา ว่า ความไม่มีศิลธรรม (อาทิ *การขาดคุณธรรมกำกับชีวิตและการกระทำ (moral compass) ในการตัดสินใจในทางธุรกิจ) เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้นักธุรกิจรายนั้นประสบคว ามสำเร็จ เขาได้ยกตัวอย่าง บิล เกตส์ และ สตีฟ จ็อปส์ ว่าในช่วงที่ทั้งคู่บริหารบริษัทที่พวกเขาก่อตั้งขึ้ นมานั้น พวกเขาเป็น "นักลงทุนที่ไร้ความปราณีมากที่สุด" แต่สิ่งที่แตกต่างไปคือ เกตส์ได้ถอยห่างออกจากพฤติกรรมไม่มีศิลธรรมหลังจากเข าปลดเกษียณจากการทำงานแบบเต็มเวลากับไมโครซอฟท์ และใช้ความร่ำรวยไปกับโครงการที่เกี่ยวกับการทำบุญสร ้างกุศลแทน
แกลดเวลล์ได้ชี้ให้เห็นว่า ทุกวันนี้เรานิยามนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากการ ทำเงินในธุรกิจ ในขณะที่คนที่จะเป็นที่รู้จักและจดจำในระยะยาวนั้นขึ ้นอยู่กับสิ่งที่เขาได้สร้างผลกระทบต่อโลกใบนี้ โดยเขาพูดแบบติดตลกว่าอีกห้าสิบปีข้างหน้าผู้คนก็จะย ังจำเกตส์ได้จากงานเพื่อการกุศล ไม่ใช่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับไมโครซอฟท์ แต่ ณ เวลาเดียวกันผู้คนจะถามว่า "ใครคือสตีฟ จ็อบส์"
ใครสนใจก็ขอเชิญชมคลิปฉบับเต็มได้ที่ท้ายข่าวครับ
คงไม่มีใครทราบได้ว่าหาก สตีฟ จ็อปส์ ยังมีชีวิตอยู่จะทำแบบเดียวกับ บิล เกตส์ หรือไม่ แต่ถ้าดูจากที่เกตส์เกษียณอายุไปทำงานการกุศลในขณะที ่จ็อปส์ยังทุ่มเทกับผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ก็อาจกล่าวได้ว ่าตัวอย่างนักธุรกิจที่แกลดเวลล์ยกขึ้นมานั้นถูกครับ
ที่มา: ช่อง Toronto Public Library บนยูทูป ผ่าน Business Insider ผ่าน The Verge

หมายเหตุ: * นิยามคำศัพท์จากเอกสารนำเสนอ หัวข้อ พฤติกรรม/การกระทำที่สะท้อนความมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของ ดร.สมโภชน์ นพคุณ ที่ได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม (ไฟล์นำเสนอ PPT)


More...