เว็บไซต์ WPCentral ได้อ้างแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือว่า Windows Phone 8 หรือโค้ดเนม Apollo จะเปลี่ยนแผนที่ใน Bing จาก Bing Maps เป็น Nokia Maps ไม่ว่าจะเป็นแผนที่ 3D รวมถึงโค้ดสำหรับพัฒนาแอพฯ ให้ใช้งานร่วมกับระบบแผนที่ใหม่ได้ ซึ่งจะเสริมความสัมพันธ์แบบ ecosystem ของ Microsoft และ Nokia ให้เด่นชัดและแนบแน่นมากขึ้น
ต้องรอติดตามงาน Windows Phone Summit ดูว่าข่าวลือนี้จะเป็นจริงหรือไม่ แต่ถ้าข่าวลือเป็นจริง Microsoft กับ Nokia คงไม่ได้แค่จับมือแล้วหละครับ
ที่มา : The Verge


More...