กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้เริ่มการสืบสวนกรณ ีความเป็นกลางของอินเทอร์เน็ต (net neutrality) ที่คราวนี้เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอย่าง Comcast และ AT&T ที่เปิดให้บริการเคเบิลทีวีของตัวเองด้วยทำการจำกัดค วามเร็วการเข้าใช้บริการทีวีออนไลน์อย่าง Hulu และ Netflix ซึ่งพฤติกรรมนี้ถือว่าเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง เสรี โดยทั้งหมดนี้ทำไปเพื่อบีบให้ผู้ใช้บริการหันมาเลือก ใช้บริการของตนมากขึ้น
ทางกระทรวงเองยังสนใจอีกกรณี ที่ผู้ให้บริการเหล่านี้ไม่ยอมให้ผู้ใช้ดูทีวีออนไลน ์ฟรีโดยไม่สมัครสมาชิกเคเบิลทีวีของตัวเองก่อน
ก่อนหน้านี้โซนี่ปรับเลื่อนเป้าหมายการให้บริการ IPTV ของตัวเอง หลังจากที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในสหรัฐเริ่มที่จ ะจำกัดจำนวนแบนด์วิธของผู้ใช้บริการ
ที่มา - Engadget


อ่านต่อ...