การซ่อนตัวด้วยการใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน Tor นั้นเป็นเรื่องที่มีกันมานานหลายปีแล้ว จากการเข้ารหัสข้อมูลเป็นชั้นๆ และส่งข้อมูลไปมาทั่วโลก ทำให้การส่งข้อมูลผ่าน Tor ยากที่จะตามหาต้นทางของข้อมูลได้ เอกสารล่าสุดที่เปิดเผยเพราะกฎหมายเปิดเผยข้อมูลของส หรัฐฯ ยืนยันว่าเอฟบีไอเคยต้องหยุดสอบสวนคดีไปเพราะผู้ใช้โ พสภาพอนาจารเด็กผ่านเครือข่าย Tor
ในรายงานของเอฟบีไอระบุว่า "ทุกคนที่ใช้เครือข่าย Tor ล้วนเป็นบุตคลนิรนาม จึงไม่มีทางที่จะหาต้นทางของเว็บไซต์ ดังนั้นจึงไม่มีเบาะแสอื่นที่จะหาตัวคนร้ายได้" ทางฝั่ง Tor นั้นออกมาระบุว่าจริงๆ แล้วยังมีทางตามหาคนกระทำความผิดอยู่ โดยเปรียบ Tor เหมือนเลขที่บ้านที่ไม่สามารถบุกรุกได้ แต่การเข้าบ้านจริงๆ ต้องการการบุกบ้านไม่ใช่การบุกป้ายบ้านเลขที่
กลุ่ม Anonymous เคยบุกเปิดโปงกลุ่มผู้นิยมภาพอนาจารเด็ก ด้วยกระบวนการเจาะผ่านช่องโหว่ของ PHP และทำ SQL Injection มาก่อนแล้ว ทำให้แม้จะไม่รู้ที่ตั้งของผู้ใช้จริงๆ แต่ก็สามารถเปิดโปงข้อมูลของผู้ใช้ออกมาได้
ก่อนหน้านี้เคยมีความเชื่อมานานแล้วว่า Tor นั้นทนทานแม้แต่ตำรวจเอฟบีไอก็ไม่สามารถจับผู้ใช้ได้ แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีหลักฐานเป็นเอกสารยอมรั บออกมาสู่สาธารณะ
ที่มา - ArsTechnica


อ่านต่อ...