หลังจาก Facebook ได้ออกแอพฯ Facebook Camera ล่าสุด Facebook อัพเดตแอพฯ ตัวนี้ใหม่เป็นเวอร์ชั่น 1.0.2 พร้อมเปลี่ยนชื่อแอพฯ บน home screen เป็น Camera

อ่านต่อ...