Skype ออกโมเดลโฆษณาใหม่สำหรับผู้ใช้ที่โทรหากันผ่านแอพบนว ินโดวส์แล้ว ด้วยการแสดงผลโฆษณาเป็นกรอบข้างๆ รูปคนที่โทรหา ซึ่งจะปรากฎต่อเมื่อใช้บริการโทรหาเฉพาะเสียงแบบตัวต ่อตัว และไม่ได้สมัครบริการของ Skype ไว้ (รวมถึงไม่มี Skype Credit ด้วย)
สำหรับโฆษณาแบบใหม่นี้ Skype บอกว่าจะไม่มีเสียง ไม่ขยายขนาด และไม่รบกวนการคุย แน่นอนว่าคุณภาพเสียงก็จะไม่ลดลง ส่วนหน้าตา และตำแหน่งของโฆษณาดูได้ท้ายข่าวครับ
ที่มา - Skypeอ่านต่อ...