โนเกียประกาศปลดพนักงานอีก 10,000 อัตรา โดยมีรายละเอียดสำคัญคือปิดสำนักงานในประเทศเยอรมัน และแคนาดา ปิดโรงงานผลิตในประเทศฟินแลนด์ กระบวนการปรับลดพนักงานนี้จะสิ้นสุดในปี 2013 นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงอีกหล ายตำแหน่งด้วย
ซีอีโอ Stephen Elop กล่าวว่าการปรับลดนี้ก็เพื่อให้โนเกียมีโครงสร้างที่ เหมาะสมสำหรับการแข่งขันในระยะยาวต่อไป ซึ่งทางเลือกนี้ก็จำเป็นต้องใช้ ทั้งนี้โนเกียเคยประกาศลดพนักงานไปแล้วสองครั้งคือ 4,000 คนในเดือนเมษายนปีก่อน และอีก 3,500 คนในเดือนกันยายน
โนเกียมีพนักงาน ณ เดือนมีนาคมอยู่ 53,553 คนซึ่งตัวเลขนี้ไม่ได้รวมพนักงานของบริษัทร่วมทุน Nokia Siemens Networks (ถ้ารวมจะมี 122,148 คน) ดังนั้นการปลดพนักงานรอบนี้จึงเป็นการปลดครั้งใหญ่มา กถึงเกือบ 1 ใน 5 ของพนักงานทั้งหมด
ที่มา: Bloomberg และ The Verge


อ่านต่อ...