มีหัว20 25 กะบะ 25 30ปะตู ฝาโปง คอนโซลก็มีอะไหล่จุกจิกก็มีคับสนใจ 0892501193