Kogan ร้านขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชื่อดังในออสเตรเลีย ต้องการที่จะให้ลูกค้าที่เข้าใช้หน้าเว็บไซต์ของตนเอ งเลิกใช้ IE7 กันสักที จึงได้ใช้วิธีการเหนือความคาดหมายที่น่าตกใจมากๆ คือ ถ้าทางเว็บไซต์ตรวจสอบพบว่าผู้ใช้งานกำลังใช้ IE7 ในการเปิดหน้าเว็บไซต์ Kogan อยู่ ก็จะมีข้อความขึ้นมาแจ้งเตือน ซึ่งมีใจความว่า
ดูเหมือนว่าคุณหรือผู้ดูแลระบบของคุณได้อยู่ในอาการโ คม่ามาเป็นเวลากว่า 5 ปี และยังคงใช้ IE7 อยู่ เพื่อที่จะทำให้อินเทอร์เน็ตน่าอยู่ขึ้น คุณจะถูกปรับเงินเป็นจำนวน 6.8% จากราคาสินค้าที่คุณซื้อจาก Kogan
การกระทำนี้ถือเป็นเรื่องจำเป็น เนื่องมาจากเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาเว็บไซ ต์ของเราให้แสดงผลได้อย่างถูกต้องบน IE7
ทาง Kogan กล่าวว่าเวลาที่ใช้ในการพัฒนาให้เว็บไซต์สามารถแสดงผ ลอย่างถูกต้องบน IE7 นั้นเท่ากับเวลาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับ Chrome, Safari และ Firefox รวมกัน
ถึงแม้ว่าคำขู่ของทาง Kogan จะน่ากลัวจนผู้ใช้งานคงอยากเปลี่ยนไปใช้เบราว์เซอร์ต ัวอื่น แต่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ก็จะไม่ได้ถูกปรับจริงๆ นะครับ ลองดูภาพประกอบเพิ่มเติมได้จากที่มาของข่าวนะครับ (เขาทำได้เนียนน่ากลัวมากจริงๆ)
ที่มา - Mashableอ่านต่อ...