ศาสตราจารย์ Sunil Wattal จาก Fox School of Business เผยผลการศึกษาจากอีเมลโฆษณาประชาสัมพันธ์นับ 10 ล้านฉบับที่ส่งหาลูกค้า 6 แสนราย พบว่า 95% ของลูกค้ามีการตอบสนองในทางลบหากหัวข้ออีเมลดังกล่าว ขึ้นต้นด้วยการระบุชื่อผู้รับโดยตรงในหัวข้ออีเมล โดยเหตุผลหลักคือลูกค้ารู้สึกว่าถูกละเมิดความเป็นส่ วนตัวมากเกินไป ซึ่งคะแนนความรู้สึกทางลบนี้สูงมากกว่าอีเมลโฆษณาขยะ ที่ไม่มีการระบุชื่อในหัวข้ออีเมลเสียอีก
Wattal กล่าวว่ากลยุทธ์การขายแบบเดิมอาจสอนว่าควรระบุชื่อผู ้รับไปเลยในอีเมลโฆษณา จะให้ความรู้สึกเชิงบวกเป็นพิเศษกับลูกค้า แต่นั่นมันล้าสมัยแล้ว เพราะตั้งแต่ปัญหาความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์ ตลอดจนข่าวปัญหาความปลอดภัยหลายต่อหลายครั้ง ผู้คนก็มีความกังวลในเรื่องเหล่านี้มากขึ้น
สุดท้าย Wattal แนะนำว่าอีเมลโฆษณาสินค้าที่ได้ผลดีนั้นควรปรับแต่งเ ฉพาะเนื้อหาสินค้าหรือบริการ ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการซื้อหรือความสนใจของลูกค้าก ็พอแล้ว เพราะแม้การทำอีเมลแบบดังกล่าวก็ต้องใช้ข้อมูลส่วนตั วเช่นกัน แต่เรื่องนี้ลูกค้ายังไม่เกิดการรับรู้ว่าถูกละเมิดเ ท่ากับการใส่ชื่อพวกเขาลงไปในหัวข้ออีเมล
ที่มา: Fox School of Business via The Next Web


อ่านต่อ...