มีข่าวลือมานานว่าจีนนั้นต้องการจะแยก root DNS ออกเป็นของตัวเอง เพราะทุกวันนี้ระบบ DNS ทั้งโลกนั้นถูกควบคุมโดน ICANN และเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ข้อเสนอนี้ก็ยื่นเข้าไปยัง IETF แล้วจริงๆ
ข้อเสนอ Autonomous Internet(AIP) เป็นข้อเสนอจากวิทยาลัยการค้ากวางตุ้ง, ไชน่าโมบาย, และไชน่าเทเลคอม เสนอให้ขยายโปรโตคอล DNS ให้รองรับ "พื้นที่ดูแลตัวเอง" ของอินเทอร์เน็ต ทำให้แต่ละโซนนั้นควบคุมตัวเองได้อย่างสมบูรณ์
ภายในข้อเสนอ แสดงเจตน์จำนงชัดเจนว่าเพื่อให้แต่ละส่วนของอินเทอร์ เน็ตสามารถลดการพึ่งพิงโดเมนต่างชาติได้ โดนเมื่อต้องเข้าถึงโดเมนต่างชาติ จะต้องขอข้อมูล DNS ผ่านทาง AIP DNS gateway เสียก่อน
แนวทางนี้แม้เราอาจจะมองว่าจีนเสนอเข้ามาเพื่อจะควบค ุมการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนตัวเองมากขึ้น แต่แนวทางการถอดการควบคุมอินเทอร์เน็ตโดยรวมจากสหรัฐ ฯ ก็เป็นเรื่องที่หลายชาติเรียกร้องกันมานาน ต้องดูว่าข้อเสนอนี้จะได้รับการสนับสนุนหรือไม่
ที่มา - The Register, IETF


อ่านต่อ...