ใครที่ชอบเล่นตะเกียงเจ้าพายุ และยังจุดไม่เป็น เชิญตามนี้นะครับ
http://www.youtube.com/watch?v=0IQt-2uUpik