เชลล์ จับรางวัลแจกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า พีซีเอ็กซ์ รุ่น 125i ทุกเดือนรวม 6 รางวัล
    
กำลังแสดงผล 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2

ชื่อกระทู้: เชลล์ จับรางวัลแจกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า พีซีเอ็กซ์ รุ่น 125i ทุกเดือนรวม 6 รางวัล

 1. #1

  มาตรฐาน เชลล์ จับรางวัลแจกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า พีซีเอ็กซ์ รุ่น 125i ทุกเดือนรวม 6 รางวัล  ขออนุญาตใช้พื้นที่ บอกข่าวดีจากเชลล์นะคะเพื่อนๆพี่ๆ ถ้าใครใช้น้ำมันเครื่องเชลล์อยู่ ...
  ช่วงนี้เชลล์เค้าจับรางวัลแจกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า พีซีเอ็กซ์ รุ่น 125i ทุกเดือนรวม 6 รางวัลค่ะ
  ยังไม่พอค่ะ ลุ้นเบิ้ลกันต่อในเดือนสุดท้าย รางวัลแพคเกจเที่ยงแบบ VIP ไปดูแข่งมอเตอร์ไซค์ระดับโลก “โมโต จีพี (MotoGP)” ที่เมืองบาเลนเซีย ประเทศสเปนเลยนะคะ !
  สุดท้ายต่อที่ 3 ไปแข่งดวงต่อกับผู้โชคดีเชลล์ แอ๊ดว้านซ์จากทั่วโลก ว่าใครจะได้มอเตอร์ไซค์ Ducati Monster 795 ที่สเปนไปครอง ตัวนี้เห็นชื่อก็รู้ว่าไม่ธรรมดาแน่นอน ! ใช่มั้ยคะ ^^
  เพื่อนๆพี่ๆ ลองอ่านกติกาต่อกันได้ที่ลิงค์นี้เลยนะคะ
  http://www.shell.co.th/home/content/...ati_spain.html

  -----------------------------------------------------------------------
  ลูกค้า เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยส่ง SMS พิมพ์ Advance ตามด้วยรหัสบนสติกเกอร์โปรโมรชั่นข้างกระป๋อง ส่งมาที่ 4520000 (สามารถส่ง SMS ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท)
  ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่อง เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ ที่ร่วมรายการ มีดังต่อไปนี้
  • เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ อัลตร้า ขนาด 1 ลิตร
  • เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ AX7 ขนาด 1 ลิตร
  • เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ AX7 Scooter ขนาด 0.8 ลิตร
  • เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ AX5 ขนาด 0.8 ลิตร และ 1 ลิตร
  • เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ AX3 ขนาด 0.8 ลิตร และ 1 ลิตร
  กำหนดระยะเวลาร่วมรายการ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2555

  แนบเอกสาร 3486688

  เงื่อนไข:
  1) ชิงรางวัลมอเตอร์ไซค์ ฮอนด้า พีซีเอ็กซ์ รุ่น 125i จำนวน 6 รางวัล รวมมูลค่า 450,000 บาท
  2) ชิงรางวัลแพคเกจเดินทางไปประเทศสเปนกับ เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 165,000 บาท สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมอเตอร์ไซค์ ฮอนด้า พีซีเอ็กซ์ รุ่น 125i ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ผู้โชคดีดังกล่าวในการเข้าร่วมรายการชิง รางวัลแพคเกจเดินทางไปประเทศสเปน
  3) แพคเกจท่องเที่ยวประกอบไปด้วยตั๋วเครื่องบินชั้นประห ยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-สเปน / โรงแรมที่พัก 4 คืน / ตั๋วเข้าชมการแข่งขันโมโต จีพี ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 / โปรแกรมทัวร์ / อาหาร ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากแพคเกจท่องเที่ยวที่จัดให้ พร้อมรถรับส่งสนามบินและตลอดทริปการเดินทาง
  4) ผู้โชคดีจะต้อง ก.เดินทางระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2555 หรือตามที่บริษัทฯกำหนด ข.มีสัญชาติไทย ค.อายุ 20 ปี และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ง.ต้องมีหนังสือเดินทาง ที่มีวันหมดอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือนก่อนวันเดินทาง จ.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัว ฉ.ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา หรืออยู่ในระหว่างรอคำพิพากษาคดีใดๆ ช.สามารถเดินทางคนเดียวได้
  5) จับรางวัลผู้โชคดีทุกเดือน รวม 6 ครั้ง สำหรับรางวัลฮอนด้า พีซีเอ็กซ์ รุ่น 125i ในวันที่ 4 พฤษภาคม, 8 มิถุนายน, 6 กรกฎาคม, 6 สิงหาคม, 7 กันยายน และ 5 ตุลาคม 2555 ณ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 10 ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  6) ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.shell.co.th ในวันที่ 9 พฤษภาคม, 11 มิถุนายน, 9 กรกฎาคม, 8 สิงหาคม, 10 กันยายน และ 8 ตุลาคม 2555
  7) และจับรางวัลผู้โชคดีได้รับแพคเกจประเทศสเปน ในวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ณ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 10 ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  8) ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.shell.co.th ในวันที่ 8 ตุลาคม 2555
  9) ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมาติดต่อขอรับของรางวัล โดยจะต้องนำหลักฐานมาแสดงดังนี้ ก.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการตัวจริง ข.สติกเกอร์โปรโมชั่น หรือป้ายห้องแจ้งระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อ งที่มีรหัสโปรโมชั่นกำหนดอยู่ เพื่อขอรับรางวัลตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด ณ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 10 ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-249-0491
  10) ผู้โชคดีต้องจัดเตรียมเอกสารการเดินทางเข้าประเทศสเป นด้วยตนเอง ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของประเทศสเปน ปฏิเสธการออกหรือเข้าเมืองของท่าน ถือเป็นเอกสิทธิ์และกฎหมายระหว่างประเทศ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว และจะไม่คืน และ/หรือแลกเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดหรือสิ่งมีค่าอื่น ใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
  11) รางวัลแพคเกจประเทศสเปนดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ค่ามัคคุเทศก์พิเศษ ภาษีสนามบิน ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าเรียกเก็บต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น
  12) ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้แก่บุคค ลอื่นได้
  13) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางใ นกรณีอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ร้ายแรงทางการเมือง หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าไม่ปลอดภัยต่อการเดินทาง ออกนอกประเทศ
  14) ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
  15) พนักงานและผู้ดำเนินงานสถานีบริการของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และครอบครัว รวมทั้งพนักงานของบริษัท โฆษณาและครอบครัวที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรา ยการ
  16) ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  17) ของรางวัลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  18) บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
  ประกาศเบอร์โทรศัพท์ผู้โชคดีประจำเดือนพฤษภาคม 2555
  สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขาย “ลุ้น... รับกุญแจขับดูคาติที่สเปนกับ เชลล์ แอ๊ดว้านซ์”
  รางวัล HONDA PCX 125i จำนวน 1 คัน
  เบอร์โทรศัพท์ผู้โชคดี: 089-437-44XX
  รหัสบนสติกเกอร์: A066541

  แนบเอกสาร 3486686

  รูป รูป      

 2. #2
  omo_VIP-CLASSIC's Avatar
  วันที่สมัคร
  Mar 2009
  สถานที่
  กลุ่ม เหนือกาลเวลาคลาสสิคระยอง
  ข้อความ
  2,553
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 5 ครั้ง ใน 5 ข้อความ
  Blog Entries
  1
  ผลการให้คะแนน
  12

  มาตรฐาน


  เยี่ยม!!!

  น่าลุ้น


  โม่ เหนือกาลเวลาคลาสสิค ระยอง
  สิ่งที่ชอบคือ การเดินทาง สิ่งที่ไม่ชอบคือ มิสซ้อนท้าย
  มารู้จักเราให้มากกว่านี้http://www.thaiscooter.com/forums/sh...d.php?t=684271
  เพจคนบินเดี่ยวwww.facebook.com/bindeiw?ref=profile

กระทู้ที่คล้ายกัน

 1. คำตอบ: 0
  ข้อความล่าสุด: 07-06-2012, 16:09
 2. [ แลก ] เวฟ 125i อยากได้รถคราสสิค
  By ptk29671 in forum Honda Classic
  คำตอบ: 34
  ข้อความล่าสุด: 23-05-2012, 00:17
 3. คำตอบ: 0
  ข้อความล่าสุด: 09-04-2012, 10:43
 4. คำตอบ: 3
  ข้อความล่าสุด: 10-09-2011, 14:00

Bookmarks

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •