หลักจาก StatCounter จัดอันดับให้ Chrome เป็นเบราว์เซอร์อันดับหนึ่งของโลกแซงหน้า IE ไปได้แล้วและทางไมโครซอฟท์ก็ออกมาตอบโต้ด้วยการวิจารณ์กระบวนการจัดอันดับของ StatCounter ชุดใหญ่ วันนี้ก็มีรายการสวน "หมัดต่อหมัด" จากทาง StatCounter กลับมาแล้วโดยไล่สิบประเด็นจากการตอบโต้ของไมโครซอฟท ์
1. การใช้งานวัดด้วยเพจวิว: StatCounter ยืนยันว่าการวัด "ปริมาณการใช้งาน" นั้นต้องวัดด้วยเพจวิวเป็นหลัก เพราะเป็นการวัดกิจกรรมที่ทำผ่านเบราเซอร์นั้นจริงๆ ไม่ใช่การเก็บจำนวนผู้ใช้2. StatCounter เก็บข้อมูลมากกว่า Net Applications 75 เท่า: ไมโครซอฟท์อ้างรายงานของ Net Applications ว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า อย่างไรก็ดีเว็บที่เข้าร่วมกับ Net Applications นั้นมีประมาณ 40,000 เว็บไซต์เท่านั้น เทียบกับ 3,000,000 ของ StatCounter3. จำนวนเพจวิวรวม: StatCounter เก็บข้อมูลจำนวน 15,000 ล้านเพจวิวต่อเดือน แต่ Net Applications นั้นไม่เปิดเผยข้อมูล4. Net Applications นับเบราว์เซอร์อื่นในตระกูล IE เป็น IE: เบราว์เซอร์เช่น Maxthon หรือ Lunascape นั้นถูกนับรวมเป็น IE ทั้งหมดใน Net Applications ขณะที่ StatCounter แยกออกมาต่างหาก และ Maxthon นั้นมีส่วนส่วนแบ่งประมาณ 5% ของผู้ใช้ IE ทั้งหมด5. การถ่วงน้ำหนักตามผู้ใช้ไม่มีผลมาก: StatCounter แสดงให้เห็นว่าแม้จะถ่วงน้ำหนักผู้ใช้จากประเทศต่างๆ แล้ว หากถอดจีนออกไปความเปลี่ยนแปลงของสถิติก็มีเพียงเล็ก น้อย ส่วนตลาดจีนนั้นมีความพิเศษต่างจากภูมิภาคอื่นๆ เพราะตลาดจีนนั้นยังมีผู้ใช้ IE6 อยู่ถึง 34% และวินโดวส์ก็เป็นของเถื่อนถึง 90%6. การถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลผิดพลาด: โดยไมโครซอฟท์ใช้ข้อมูลเก่า, จำนวนประชากรอินเทอร์เน็ตของ CIA นั้นไม่สนใจว่าผู้ใช้จะใช้งานจริงน้อยแค่ไหน และการนับยังคงนับจากจำนวนคนมากกว่านับจากการใช้งานจ ริงอีกเช่นกัน7. ประเด็นอื่นๆ ของการถ่วงน้ำหนัก: ทาง StatCounter ยกประเด็นว่าตอนที่ Net Applications เริ่มใช้การถ่วงน้ำหนักตามประเทศนั้น ค่าสถิติก็เริ่มเข้าใกล้กับสถิติทั่วโลกของ StatCounter และมีแต่ข้อมูลของ StatCounter เท่านั้นที่เปิดให้ใช้ข้อมูลก่อนคำนวณมาใช้งาน ขณะที่ Net Applications ไม่เปิดข้อมูลดิบเหล่านี้8. Pre-rendering ไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญ: ประเด็นนี้เคยมีการโต้แย้งกันมาก่อนแล้ว โดย StatCounter เคยตัดผลการเข้าเว็บผ่าน Pre-rendering ของ Chrome ออกไป แต่ผลที่ได้ก็ไม่ต่างออกไปมากนักโดยจำนวนเพจวิวที่เก ิดจาก Pre-rendering นั้นมีเพียง 1.5% ของเพจวิวของ Chrome9. ความต่างระหว่าง StatCounter และ NetApplication: ทาง StatCounter ได้นำข้อมูลของตัวเองไปถ่วงน้ำหนักตามข้อมูลผู้ใช้อิ นเทอร์เน็ตของ CIA และพบว่าจำนวนผู้ใช้ IE นั้นยังลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ Net Applications นั้นระบุว่าผู้ใช้ IE กำลังเพิ่มขึ้น ประเด็นนี้ถูกชี้ว่าเป็นเพราะฐานข้อมูลของ Net Applications นั้นเล็กเกินไปและไม่มีข้อมูลในหลายประเทศ10. ComScore ยืนยันว่าได้ผลแบบเดียวกัน: บริการสำรวจสถิติอื่นๆ นั้นดูจะไปในแนวทางเดียวกับ StatCounter มากกว่า เช่น กูเกิลเอง (ซึ่งมีฐานข้อมูลที่ใหญ่มากผ่าน Google Analytics แต่มีผลประโยชน์ทับซ้อน) เคยยืนยันว่าผลสำรวจภายในที่ไม่เปิดเผยนั้นเหมือนของ StatCounter ส่วน ComScore แม้จะไม่เปิดเผยตัวเลขแบบเดียวกับ StatCounter แต่โฆษกก็เคยออกมาระบุว่าตัวเลขนั้นเป็นไปในทางเดียว กัน
StatCounter ส่งท้ายว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับไมโครซอฟท์และ IE แต่มีปัญหากับข้อมูลที่เอนเอียงและการวิเคราะห์ที่ไม ่เป็นธรรมและสมดุล และกล่าวกับไมโครซอฟท์ว่าไม่ว่าไมโครซอฟท์จะชอบหรือไ ม่ แต่ IE ทำได้แย่ในตลาดโลก จาก 3 ล้านเว็บไซต์และ 15 เพจวิวที่เก็บข้อมูลมาได้
สุดท้ายทาง StatCounter กล่าวถึง Net Applications ที่ถูกพาดพิงว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรด้วย และยินดีจะตีพิมพ์คำโต้แย้งหาก Net Applications ต้องการ และยังชวนทีมงานไปกินข้าวร่วมกัน
ที่มา - StatCounter


อ่านต่อ...