Microsoft Advertising ฝ่ายโฆษณาของไมโครซอฟท์เผยแนวทางการโฆษณาภายในแอพของ Windows 8 โดยจะเน้นให้แบรนด์สินค้าต่างๆ นำเสนอเรื่องราวของตัวเองในแอพ (ดูภาพประกอบ) ซึ่งเมื่อคลิกที่ภาพโฆษณาก็จะเข้าไปยังหน้า landing page ของแบรนด์นั้นๆ ที่ผู้บริโภคสามารถเรียนรู้เรื่องราวที่แบรนด์นำเสนอ ต่อได้
โฆษณารูปแบบนี้ยังเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้น ไมโครซอฟท์บอกว่าจะร่วมมือกับเอเยนซี่โฆษณาต่างๆ เพื่อพัฒนาแนวคิดเหล่านี้ต่อไปครับ
ที่มา - Microsoft Advertising via Neowin
ภาพรวมของแอพ

โฆษณาอยู่ด้านปลายสุด

คลิกไปแล้วจะเจอหน้าพิเศษของแบรนด์นั้นๆอ่านต่อ...