ท่านใด มี ช่วยลง รูป รายละเอียด ขอบคุนล่วงหน้าครับ