เอเอ็มดีเพิ่งประกาศร่วมมือกับฝั่ง ARM ทำโครงการ HSA (Heterogeneous System Architecture) ทำหรับการใช้ชิปกราฟิก (และชิปพิเศษอื่นๆ) มาช่วยประมวลผล เมื่อวานนี้ทางพนักงานของเอเอ็มดีก็ระบุว่าในการเปิด ตัว HSA นั้นทางเอเอ็มดีได้ประกาศไปแล้วว่าจะเปิดซอฟต์แวร์จำ นวนมากที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของแนวคิด HSA ออกมาเป็นโอเพนซอร์ส
การชี้แจงเช่นนี้เป็นการตอบข่าวที่ว่าเอเอ็มดียังคงพ ัฒนาไดร์เวอร์หลักผ่านทางบนลินุกซ์ ผ่านทางไดร์เวอร์ Catalyst ซึ่งเป็นไดร์เวอร์ปิดของทางเอเอ็มดี และมีปัญหากับการอัพเกรดเคอร์เนลเช่นเดียวกับ NVIDIA แต่ที่ผ่านมาเอเอ็มดีส่งโปรแกรมเมอร์มาช่วยพัฒนาไดร์ เวอร์โอเพนซอร์สด้วยกระแสต่อต้านจึงต่ำกว่าพอสมควร