คดีสิทธิบัตรระหว่างแอปเปิลกับโมโตโรลาที่ฟ้องกันมาต ั้งแต่ปี 2010 จบลงโดยการยกฟ้อง (dismiss) ซึ่งผู้พิพากษา Richard Posner ให้เหตุผลว่าทั้งสองบริษัทไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิ ดความเสียหายจากการละเมิดสิทธิบัตรตามที่กล่าวอ้าง
คดีระหว่างสองบริษัทนี้แยกเป็น 2 ส่วนคือ แอปเปิลฟ้องโมโตโรลาว่าละเมิดสิทธิบัตร 4 รายการ และโมโตโรลาฟ้องแอปเปิลว่าละเมิดสิทธิบัตร 1 รายการ โดยการยกฟ้องคดีทั้งหมดเป็นประโยชน์กับโมโตโรลามากกว ่าเพราะมีโอกาสแพ้สูงกว่า
ผู้พิพากษา Posner ให้ความเห็นว่าการที่แอปเปิลขอให้ศาลสั่งโมโตโรลาห้า มขายมือถือ จะสร้าง "หายนะ" แก่อุตสาหกรรมมือถือ และวิจารณ์โมโตโรลาว่าเอาสิทธิบัตรพื้นฐานเกินไปมาขอ ให้สั่งห้ามขายมือถือแอปเปิล
ถึงแม้คดีนี้จะถูกยกฟ้องไป สองบริษัทนี้ยังมีคดีอื่นกันค้างอยู่ผ่านคณะกรรมการก ารค้าระหว่างประเทศของสหรัฐ (ITC) และศาลเยอรมนี
ที่มา - Ars Technica, The Verge


อ่านต่อ...