ไมโครซอฟท์ได้แจ้งผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ (OEM) และ system builder ว่าบริษัทได้ยกเลิกการให้ Office 2010 Starter (Word และ Excel เวอร์ชันถูกลดทอนฟังก์ชันลง) เพื่อไปติดตั้งลงคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่แล้ว

ZDNet ได้สอบถามกับแหล่งข่าวและได้รับทราบว่า ไมโครซอฟท์จะแนะนำให้ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เพื่อให้แนะน ำลูกค้าไปใช้

อ่านต่อ...