วันเสาร์นี้ให้ทุกคนมารวมตัวกันที่ศาลเจ้าพ่อเหมือนเ ดิม เพื่อชี้แจงเรื่องไปทริปแก่งกระจานกัน ออกเดินทางเวลาประมาณ 4.00 น.