The Telegraph รายงานว่า จากการที่เฟซบุ๊กยอมจ่ายเงินราว 10 ล้านดอลลาร์เพื่อให้ผู้ฟ้องร้องยอมความคดีที่บริษัทถูกฟ้องว่านำ ภาพของผู้ใช้ไปให้แบรนด์สินค้าหรือบริการใช้โฆษณาแบบ เรื่องเล่าที่เรียกว่า Sponsored Stories

อ่านต่อ...