อยากรู้ว่าซื้อได้ที่ไหนครับ ตัวสังเคราะห์ 100 อะครับ