ข่าวเก่านิดนึงนะครับ มีคนพบประกาศรับสมัครงานวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ของไมโครซอ ฟท์ซึ่งดูผ่านๆ คงไม่มีประเด็นอะไรเว้นแต่สถานที่ทำงานนั้นตั้งอยู่ใ นฟินแลนด์ บ้านเกิดโนเกียลูกรักพันธมิตรผู้ผลิต Windows Phone รายสำคัญนั่นเอง ยังไม่เป็นที่แน่ชัดไมโครซอฟท์มีแผนการณ์อะไร อาจจะเป็นเพียงแค่การประสานงานกันเพื่อพัฒนาฮาร์ดแวร ์สำหรับ Windows Phone, Windows RT tablet (ซึ่งอย่างหลังคงเป็นไปได้ยากเนื่องจากไมโครซอฟท์ได้ เปิดตัว Surface แล้ว) หรือจะเป็นการเตรียมการเพื่อเข้าควบรวมกิจการกับโนเก ีย?
ที่มา - WMPoweruser


อ่านต่อ...