หนังสือพิมพ์ The New York Times ประกาศความร่วมมือกับแอพอ่านฟีดจัดหน้าสวยงาม Flipboard โดยให้ผู้ใช้งานสามารถอ่านเนื้อหาทั้งหมดได้เลยผ่านแ อพ Flipboard โดยตรง แต่เงื่อนไขคือผู้ใช้งาน Flipboard ที่จะทำแบบนี้ได้ต้องเสียเงินค่าสมาชิกในการอ่านข่าว ออนไลน์กับ The New York Times อยู่ก่อนหน้าแล้ว โดย Flipboard ได้เพิ่มคุณสมบัติเชื่อมต่อเพื่อตรวจสอบความเป็นสมาช ิก The New York Times เข้าไปด้วยนั่นเอง ซึ่งก่อนหน้านี้การอ่านข่าว New York Times ผ่าน Flipboard จะได้อ่านเพียงเนื้อหาย่อหน้าแรกๆ และไม่มีรูปประกอบข่าวทำให้ขาดความสวยงามแบบ Flipboard ไป
The New York Times อธิบายถึงความร่วมมือนี้ทั้งที่ตนก็มีแอพอ่านข่าวบนอ ุปกรณ์พกพาทั้งหลายอยู่แล้วว่าเป็นยุทธศาสตร์ NYT Everywhere นั่นคือผู้ที่เสียเงินอ่านข่าวอยู่แล้วจะสามารถอ่านข ่าวได้ในทุกแพลตฟอร์มนั่นเอง
สำหรับใครที่สงสัยว่าการทำแอพแบบ Flipboard จะมีรายได้ในระยะยาวจากไหน ข่าวนี้คงช่วยอธิบายและทำให้เห็นทิศทางของ Flipboard ในอนาคตได้นะครับ
ที่มา: Advertising Age


อ่านต่อ...