หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์เผยบทความที่อธิบายที่มาที่ ไปของการที่ไมโครซอฟท์ทำแท็บเล็ตของตัวเองในชื่อ Surface โดยกล่าวว่าเกิดจากบริษัทฯ และผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ไม่สามารถต่อกรกับ iPad ของแอปเปิลได้ เนื่องด้วยหลายสาเหตุด้วยกัน โดยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ได้รวบรวมและวิเคราะห์ไว ้ ดังนี้

  • แอปเปิลได้ควบคุมวัตถุดิบที่สำคัญไว้ โดยการสั่งซื้อในปริมาณมากจนกระทั่งเสมือนผูกขาดวัตถ ุดิบนั้นโดยปริยาย และเนื่องจากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ไม่พยายามตอบสนองต่อก ารเหตุการณ์ลักษณะนี้ ไมโครซอฟท์จึงกลัวว่าผู้ผลิตคอมพิวเตอร์จะไล่ตามแอปเ ปิลไม่ทัน
  • ไมโครซอฟท์และอินเทลได้ส่วนแบ่งกำไรไปมาก ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ได้น้อยและไม่เพียงพอที่จะใช้สร้า งนวัตกรรมใหม่
  • ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์อย่างเอชพีขาดความศรัทธาต่อไมโครซ อฟท์ เนื่องจากบริษัทเก็บค่าลิขสิทธิ์ Windows ที่แพงแต่ไม่ได้สร้างระบบปฏิบัติการที่มีความสามารถใ นการรองรับการสัมผัสเพียงพอที่จะแข่งขันกับคู่แข่งได ้
  • HP Slate 500 ที่ล้มเหลว ซึ่งเกิดจากชิปอินเทลที่สร้างความร้อนสูง ซอฟต์แวร์ที่มีบั๊กไม่สามารถทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ได ้ และการตัดสินใจของเอชพีที่จะใช้คอมโพเนนท์ที่มีคุณภา พแค่ "ดีพอ" จะใช้ได้ รวมถึงกลยุทธ์ของเอชพีที่ซื้อปาล์มและสร้าง TouchPad ได้ล้มเหลว

อาจกล่าวได้ว่าจากการเปิดตัวแท็บเล็ต Surface เมื่อวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ไมโครซอฟท์ต้องการจะสื่อให้ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ทั้งหล ายเห็นว่าไมโครซอฟท์สามารถทำได้ดีกว่าที่ผู้ผลิตคอมพ ิวเตอร์ทำ และผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ทั้งหลายก็จะต้องประสบกับการแข ่งขันที่หนักหน่วงขึ้น เพราะจะต้องแข่งกับไมโครซอฟท์ด้วยนอกเหนือไปจากแข่งข ันกันเองแล้ว
ที่มา: หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ ผ่าน CNET


อ่านต่อ...