นักวิเคราะห์ของบริษัทความปลอดภัย Sophos พบว่าแอปเปิลถอดข้อความโฆษณา "It doesn't get PC viruses" ออกจากหน้าเว็บของ Mac OS X อย่างเงียบๆ แล้วเปลี่ยนเป็นข้อความที่เกี่ยวกับฟีเจอร์ Gatekeeper แทน

  • "It's built to be safe"
  • "Safeguard your data. By doing nothing"
  • "Safety. Built in."

Sophos มองว่าการปรับข้อความครั้งนี้ถูกผลักดันโดยฝ่ายการตล าดของแอปเปิล และหวังว่าผู้ใช้แมคจะเรียนรู้มาตรการด้านความปลอดภั ยที่สำคัญ เช่น การติดตั้งแอนตี้ไวรัส เพิ่มมากขึ้น
ที่มา - PC WOrld, ภาพเปรียบเทียบเว็บเก่า-ใหม่


อ่านต่อ...