ข่าวสั้นครับ แต่สะเทือนวงการโทรศัพท์มือถือในตลาดกลาง (Mid-End) ของบ้านเราเลยทีเดียว เพราะเมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา กสทช. ได้มีมติในการเพิกถอนใบอนุญาตในการจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารจำนวน 280 แบบ (คลิกเพื่อดูรายชื่อรุ่นที่โดนได้ครับ) โดยลงความเห็นว่า ไม่ได้มีการรับรองอย่างเป็นมาตรฐานจากต่างประเทศ รวมทั้งแก้ไข เปลี่ยนแปลง ลดทอน แต่งเติมเนื้อหาหรือข้อมูลในรายงานผลการทดสอบ ให้ผิดแผกจากรายงานผลการทดสอบต้นฉบับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่ใช้งานโทรศัพท์รุ่นดังกล่าว ยังคงสามารถใช้งานโทรศัพท์ดังกล่าวได้ตามปกติ โดยได้รับการยกเว้นใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้อง เพราะประกาศนี้มีผลแค่การจำหน่าย และนำเข้าอุปกรณ์ดังกล่าวเท่านั้นครับ
ที่มา - ประกาศ กสทช. ผ่าน TechXCite


อ่านต่อ...