เว็บจองที่พักและตั๋วเครื่องบินสำหรับการเดินทาง Orbitz เผยว่าจากข้อมูลการจองห้องพักในอดีตโดยแยกกลุ่มผู้ใช ้งานเป็นผู้ใช้แมคกับพีซี พบว่าผู้ใช้แมคมากกว่า 40% มีแนวโน้มจะจองห้องพักในโรงแรมระดับ 4-5 ดาวมากกว่าผู้ใช้พีซี และแม้เป็นการจองในโรงแรมเดียวกัน ผู้ใช้แมคก็มักเลือกพักห้องที่มีราคาแพงกว่าเมื่อเที ยบกับผู้ใช้พีซี
จากข้อมูลข้างต้นนี้ทำให้ Orbitz ปรับเงื่อนไขการแสดงผลการค้นหาห้องพัก โดยเลือกนำเสนอห้องพักแนะนำที่มีราคาสูงกว่าในกรณีเป ็นผู้ใช้แมค ซึ่ง Orbitz ยืนยันว่านี่ไม่ใช่การตั้งราคาห้องพักเป็นสองระดับ เพราะผู้ใช้พีซีกับแมคสามารถจองห้องพักประเภทเดียวกั นในโรงแรมเดียวกันได้ในราคาที่เท่ากัน ส่วนแตกต่างคือผลการค้นหาแนะนำเท่านั้น ซึ่งเป็นความพยายามของ Orbitz ที่จะปรับการนำเสนอห้องพักให้เหมาะสมกับประเภทลูกค้า มากที่สุดนั่นเอง
เพื่อให้เรื่องนี้เป็นความจริงมากกว่าความเชื่อขึ้นไ ปอีก WSJ ก็ได้อ้างผลสำรวจของ Forrester Research ซึ่งพบว่ารายได้เฉลี่ยของผู้ใช้แมคอยู่ที่ 98,560 ดอลลาร์ต่อปี เทียบกับพีซีอยู่ที่ 74,452 ดอลลาร์ต่อปี ซึ่งช่วยยืนยันได้อีกระดับหนึ่งว่าผู้ใช้แมคมีความสา มารถในการจับจ่ายที่สูงกว่านั่นเอง
ที่มา: WSJ (ต้องเป็นสมาชิก) via MacRumors


อ่านต่อ...