อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ My Rotarys อ่านข้อความ

Oh! MAZDA Cosmo. I like this.